Valmennukset räätälöidään teidän tarpeita ja tavoitteita vastaamaan. Valmennukset voivat olla useamman tapaamisen ohjelma tai kertaluonteinen valmennustapaaminen. Yrityksen tilanne elää koko ajan ja valmennusten tavoitteena on palvella aina sen hetkistä tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla. Alla esimerkkejä valmennuksista.


itsensä johtaminen

Esimiesten valmennusohjelma "Yhdessä menestykseen" 

Esimiesten valmennusohjelma sisältää 6 yhteistä kolmen tunnin tapaamista. Jokaisella tapaamisella on omat teemat ja tapaamisten väleissä esimiehet saavat omaan arkeen käyttökelpoisia työkaluja ja käytännön harjoitteita taitoja ja omaa roolia vahvistamaan. Aiheita valmennusohjelmassa ovat mm. Omien vahvuuksien ja taitojen tunnistaminen ja vahvistaminen, itsensä johtaminen, muutoskyvykkyys, varhainen tuki, ongelmien ratkaisutaidot, erilaisuuden hyödyntäminen, valmentava esimies, palautteen antaminen ja hyvät vuorovaikutustaidot. 


Itsensä johtaminen
”Se mihin kiinnität huomiosi, kasvaa”

Ajattelua johtamalla saamme esiin parhaan version itsestämme. Opitaan kuinka tulevista tilanteista tehdään onnistuneita ja saamme niihin tarvittavia voimavaroja, kuten rohkeutta, rauhallisuutta ja jämäkkyyttä. Tavoitteet kirkastuvat ja selkiytyvät. 

Tiimitaitojen kehittäminen
”Yhdessä kohti huippua”

Rakennetaan yhdessä vahva ja monipuolinen mestaritiimi. Me-henki, luovuus ja rohkeus kasvaa. Tapahtuu yhdessä voimaantumista. Omat vahvuudet tiimissä tulevat esiin ja ne lisääntyvät. Oma paras itse ja tiimi tulee näkyväksi.

Vuorovaikutustaidot
”Taitavan vuorovaikutuksen salat”

Ratkaisukeskeinen ja sujuva vuorovaikutus on innostavaa, motivoivaa sekä uusia ajatuksia ja näkökulmia synnyttävää. Luottamus itseen ja toisiin kasvaa. Saat luotua avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin ja kehityt vuorovaikutus-konfliktien hallinnassa. 


Työn imun ja innostuksen lähteellä
”Hyvä fiilis motivoi”

Tunteilla töissä on väliä. Työn imussa kokee myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa. Hyvinvoivat ja motivoituneet ihmiset pääsevät tavoitteisiinsa ja tekemiseen tulee tarvittava innostus. Innostuksen tarttuminen tuo mukanaan menestystä. Tunne tarttuu ja vallitseva tunne leviää. 

 

Ongelmista ratkaisuihin
”Selätä ongelmat heti”

Valmennuksessa oivalletaan kuinka puuttua ongelmiin niin, että lopputuloksena on yhteinen hyvä tunne, tahtotila ja tavoite. Ongelmiin tarttuminen on helppoa kun löydämme yhteisen hyvän ratkaisun. Käymme läpi erilaisia keinoja haastaviin tilanteisiin. Selätämme ongelman viidessä minuutissa. 
 

Coachaava esimies / Valmentava esimies
”Jämäkästi lempeä esimies”

Käymme läpi valmentavan esimiehen ominaisuuksia ja voimavaroja. Opimme jokaiselle yksilölle sopivan rakentavan ja kriittisen palautteen antamisen, valmentavan keskustelun sekä näkökulmat henkilökunnan tukemiseen. Tilanteiden hallinnan taito kasvaa.